1846: The Race to the Midwest, 1846-1935, 2nd Printing

510,00 kr.
Varenummer: GMT1605

I 1846 konkurrerer 3-5 jernbane baroner om at tjene penge og opbygge den bedste aktieportefølje ved at investere i og drive jernbaner inden for det midt-vestlige USA.

Kan du strikke disse private virksomheder og østlige jernbaner sammen for at danne det mest rentable jernbanenet i Midt vesten, som strækker sig til Chicago og St. Louis og forbinder øst og vest?

Antal spiller: 3 - 5 / Spilletid: 240 minutter / Alder: 14+ / Sværhedsgrad: Medium / Udgivet 2021

Andre vare fra GMT Games


Varen kan desværre ikke købes, da der ikke er flere på lager
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Indeholder:
English:

Spillere begynder med at investere $ 400 til udarbejdelse af private virksomheder og lancering af selskaber.

Med færre end fem spillere fjernes nogle virksomheder og selskaber tilfældigt, hvilket gør hvert spil Unik.

Spillet består af skiftende aktierunder samt driftsrunder.

Under aktierunder køber og sælger spillere aktier og lancerer muligvis nye selskaber.

Under drift laver majoritetsaktiehaver (Præsident) alle sine beslutninger - spor og stationer, kører ruter, erklærer udbytte og køber muligvis større og bedre tog.

Efterhånden som nye togtyper vises, bliver ældre tog forældede og dette repræsenterer teknologiske fremskridt.

Et selskab uden et tog skal købe et - præsident må hive penge op af egen lomme, hvis selskabet ikke har nok!

Spillet slutter, når banken løber tør for penge.

Spilleren med den bedste aktieportefølje og de fleste kontanter til rådighed - (ikke inklusive penge i virksomheder) - vinder!.

For regler: TRYK HER


Gennemgang:


1 Mounted mapboard

5 sheets with 120 tiles

7 Corporate mats

63 Stock Certificates

12 Private Company Certificates

29 Train cards

5 Player cards

1 Priority Deal card

1 Pack of Play Money

1 Rule book

In 1846, 3-5 tycoons compete to earn money and build the best stock portfolio by investing in and operating railroads within the midwestern United States.

Five competing railroads, in search of Midwestern grain and markets, crossed the Appalachian mountains in the early 1850s: the New York Central, Erie, Pennsylvania, Baltimore & Ohio, and, via Canada, the Grand Trunk, backed by Boston merchants.


In front of them were literally hundreds of failed local railroads, most existing only on paper, but a few had laid bits of track and acquired locomotives, before running out of capital and being sold to Eastern interests in 1846.

Can you knit together these private companies and Eastern railroads to form the most profitable rail network in the Midwest, stretching to Chicago and St. Louis and connecting East and West?

Players begin by investing $400 apiece in drafting private companies and launching corporations. WIth fewer than five players, some companies and corporations are randomly removed, making each game different.

Play consists of alternating stock rounds with pairs of operating rounds. During stock rounds, players buy and sell shares, possibly launching new corporations. During operations, each railroad -- with its majority stock holder (President) making all its decisions -- lays track and stations, runs routes, declares dividends, and possibly buys bigger and better trains.

As new train types appear, older trains go obsolete, representing technological progress. A corporation without a train must buy one -- with its President having to make up the difference out of pocket if the corporation doesn't have enough cash!

The game ends once the bank runs out of money. The player with the best stock portfolio and most cash on hand -- not including any money in corporations -- wins.

1846 is an '18xx' game, one of many games by different designers inspired by Francis Tresham's 1829. 1846 has several unique features, such as its opening draft, variable setup, and (comparatively - 18xx games tend to be longer-playing, but this is one of the shorter ones) shorter game length, which are good for players new to 18xx.

1846 features a nice balance between portfolio management and board play (track and station lays and building profitable routes). It is highly rated on BGG but has been previously available only by small press publication. GMT is proud to offer this new version of 1846, with enhanced components, as our first 18xx game.