Decisive Victory 1918 Vol. 1 Soissons

499,00 kr.
Varenummer: LWG2002

Decisive Victory 1918 er den første i en serie af tre spil, som når de kombineres, dækker hele de allieredes offensiv i juli 1918 kendt som det andet slag ved Marne. (udgivet 2021)

Antal spiller: 2 / Spilletid: ? / Alder: 14+ / Sværhedsgrad: Medium  / Udgivet 2021

Andre vare fra Legion Wargames


1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
English:
Video:

Det er et vigtigste slag af flere årsager; det var første gang, at den franske hær brugte et stort angreb med kampvogne, understøttet af et overraskende (dvs. ikke forud registreret) artilleribombardement, svarende til det britiske angreb det foregående år på Cambrai, og det var første gang at en fuld størrelse amerikanske division går i offensiv, indarbejdet i den franske hær. Man vidste ikke på det tidspunkt, skønt mange mistænkte det, at denne kamp var dødsstødet for den tyske hær.

Selv om kampagnerne i 1918 var langt fra den statiske skyttegravskrig som havde præget de foregående år, bevarede forsvaret stadig absolut taktisk fordel i forhold til at besvare offensive angreb.

For selv med elementet af fuldstændig overraskelse og større antal tropper og udstyr, som der står over for en træt fjende, var den franske hær ikke i stand til at opretholde tempoet i det fremskridt, der blev opnået de første to dage.

Dette var dog ikke på grund af mangel på kompetente ledere for ikke alene kunne forsvareren altid bringe forstærkninger i mænd og udstyr hurtigere end angriberen, men angriberens hastighed, manøvredygtighed og evne til at operere var stadig begrænset.

Efter fjendens frontlinje blev brudt var det meget vanskeligt at opretholde et langvarigt fremskridt, når først tropperne var kommet ud over deres egen artilleridækning og kommet for langt væk fra deres logistiske tjenester.

Derudover kunne et par beslutsomme forsvarere, der krammede sig til en håndfuld maskingeværer, påføre alvorlige tab og forsinke et meget overlegne antal angribere.

Som general Mangin den øverstbefalende for den franske 10. armé, som bliver portrætteret i spillet plejede at sige: "Uanset hvad du gør, mister du mange mænd".

For tilstrækkeligt at afspejle disse nøgleaspekter ved sen krigsførelse under WWI, indeholder designet elementer og mekanismer, der afviger fra de mere standard hex & counter-systemer.

Spillet kan spilles på et set-up, og er meget velegnet til solospil.


For regler: TRYK HER


Intro:
Decisive Victory 1918 is a series of three games that when combined will cover the entire Allied offensive in July of 1918 know as the Second Battle of the Marne. It is significant for a number of reasons; it was the first time that the French army used a large-scale attack with tanks supported by a surprise (i.e. not pre-registered) artillery bombardment, similar to the British attack the previous year at Cambrai, and it was the first time that full-size US divisions went on the offensive incorporated in the French army. It was not known at the time, although suspected by many, that this battle was the death-knell of the German army.


This simulation illustrates the main features of late WWI combat. If the campaigns of 1918 were a far cry from the static trench warfare which had characterized the previous years, defense still retained absolute tactical advantage over the offense. Even with the element of complete surprise and greater numbers of troops and equipment facing a tired enemy, the French army was unable to maintain the pace of the advance attained on the first two days. This was not through any lack of competent commanders: not only could the defender always bring in reinforcements in men and equipment faster than the attacker, but the attacker’s speed, maneuverability, and ability to operate autonomously were still limited. It was very difficult, after the enemy's frontline was breached, to maintain any prolonged advance once the troops had progressed beyond friendly artillery cover and outpaced their logistical services. In addition, a few resolute defenders huddled around a handful of machine guns could inflict grievous casualties and delay vastly superior numbers. As general Mangin, commander of the French 10th Army portrayed in the game, used to say: “Whatever you do, you lose a lot of men”. To adequately reflect these key aspects of late WWI warfare, the design incorporates elements and mechanisms that depart from the more standard hex & counter systems.


The game features mandatory attacks into multiple hexes, very rigid ZOC and severe restrictions on disengagement and advance after combat. “Threat zones” extend beyond the standard 1-hex ZOCs and represent limited knowledge of the enemy’s positions, thus preventing unrealistic infiltration through narrow gaps in the frontline.


The Combat system is highly attritional , in terms of casualties and cohesion disruption. Reorganization is a slow process, conducted under the cover of the night. Attacking units rapidly deplete their offensive power. Defending units, on the other hand, are never completely eliminated, and retain (as “remnants”) indefinite residual defensive power. Defensive initiative superiority also translates into special “fall back” movement, which allows defenders to extricate themselves from dangerously outflanked positions and avoid encirclement.


Moreover, the system emphasizes the need for proper coordination and preparation in order to launch a successful assault: Artillery support, effective command control, and a fundamental factor, most neglected in the vast majority of wargames, time, to draw battle plans, register artillery coordinates, conduct adequate reconnaissance and rest and resupply the troops. Accordingly, the system requires assaults to be prepared one turn in advance. Improvised, “on the move”, attacks are also possible, but are likely to be ineffectual unless facing negligible resistance.


The Entente player will have to make the best out of his initial breakthrough, and be careful not to exhaust its offensive power too soon in order to retain some impetus for when German reinforcements move in to consolidate the frontline. Judicious use of his unwieldy and short-lived, but powerful armored assets is critical to the success of the offensive. The German player will have to conduct a methodical retreat, knowing when and where to give ground to preserve his forces and when and where to make a dogged stand.


The game, playable in one sitting, has a low counter density and is highly suitable for solitaire play.