Field Commander Napoleon

850,00 kr.
Varenummer: DV1-010

Spildesignet fokuserer på slagmarkens taktik og Napoleons magtfulde personlighed. Gennem politisk og militær list, som føjede Napoleons Frankrig til supermagtstatus.

Antal spiller: 1 / Spilletid: 180 min. / Alder: 12+ / Sværhedsgrad: Medium / Udgivet 2011

Andre vare fra Dan Verssen Games

Varen kan desværre ikke købes, da der ikke er flere på lager
Beskrivelse
Indeholder:
English

I tidligere Field Commander spil var forsyninger årsag til den primære bekymring. Som kejseren selv sagde: "En hærs bevægelse, kommer an på dens mave." 

I dette spil driver Napoleons præstationer og offentlige beundring alle spillets facetter. 

Vær succesrig, få støtte fra dine tropper og dine landsmænd, og du kan opnå alt!

Spillet spænder over alle Napoleons kampagner fra Italien i 1796 til Waterloo i 1815.

Succes afhænger af den vitale balance mellem strategisk og taktisk fokus.

Du skal flytte dine styrker på tværs af kortene, for at nå dine strategiske mål, men du skal også overliste dine modstandere på slagmarken.

Du kan spille hver kampagne som et enkeltstående spil eller som en del af en sammenkædet serie af spil.


Indeholder følgende kampagner:

The 11 Campaigns include:

First Coalition 1796

Egypt 1798

Second Coalition 1800

Third Coalition 1805

Fourth Coalition 1806

Spain 1807

Fifth Coalition 1809

Russia 1812

Confederation of the Rhine 1813

France Invaded 1814

100 Days 1815


Hver kampagne har sine egene unikke sæt af styrker, der præcist beskriver de divisioner og korps, der deltog i hver enkelt kampagne.

Brikkerne er en rektangulær 0,625 " - 1,25". Dette tillader brug af linje- og koloner i kamp! 

Hver styrke har en enheds kvalitet: Elite, veteran, linje, dårlig linje eller værnepligtig.

Du befaler de franske styrker i dit bud på verdensherredømme!

Du kommanderer dine styrker på hele kontinentet! 

Du kommanderer dine styrker på tværs af slagmarkerne i Europa, Asien og Afrika!

Når du vender tilbage, dækket af storhed og rigdom, er det dig, som Frankrigs borgere vil tiljuble!

Det fleksible spilsystem, valgfri historiske regler for hver kampagne og Lifetime Immortality-systemet maksimerer spilleværdien for hvert nye spil.

Dette spil er perfekt til fans af Napoleon og solospil generelt. Kompleksitetsniveauet er ideelt for både begyndere og erfarne spillere.

For manual: TRYK HER
Component List:

7 Large Full Color Wibalin-Wrapped Mounted Map Boards (11" x 17")

6 Full Color Counter sheets

1 Full Color Battle Map Board (8.5" x 11")

1 Full Color Player Log Sheet

Rulebook

Field Commander Napoleon DVGs biggest game to date, as befits the Empire, the Emperor, and his Grande Armee! The game is so massive it requires a 4" high box!

The game design focuses on the battlefield tactics and Napoleon's powerful personality. Through political and military cunning, Napoleon swept France to super-power status. In previous Field Commander games, supply was a primary concern. As the Emperor himself said, "An army travels on its stomach." In this game, Napoleon's achievements and public adulation drive all facets of game play. Be successful, gain the support of your troops and your countrymen, and you can achieve anything!

The game spans all of Napoleon's campaigns from Italy in 1796 to Waterloo in 1815.

Success depends on the vital balance between strategic and tactical focus. You must move your forces across the maps to achieve your strategic goals, but you must also out-think your opponents on the battlefield.

You can play each campaign as a stand-alone game, or as part of a linked series of games.

The 11 Campaigns include:

First Coalition 1796

Egypt 1798

Second Coalition 1800

Third Coalition 1805

Fourth Coalition 1806

Spain 1807

Fifth Coalition 1809

Russia 1812

Confederation of the Rhine 1813

France Invaded 1814

100 Days 1815

Each campaign has its own unique set of force counters that accurately detail the divisions and corps that participated in the campaign.

The force counters are a rectangular 0.625" by 1.25". This allows the use of Line and Column Formation tactics in battle! Each Force has a troop quality: Elite, Veteran, Line, Poor Line, or Conscript.

You command the French forces in your bid for world domination!

You command your forces forward across the continents! You command your forces across the battlefields of Europe, Asia, and Africa!

When you return, covered in glory and riches, it is you the citizens of France will be cheering!

Replayability:

The flexible game system, optional historic rules for each campaign, and the Lifetime Immortality system maximize replayability.

Target Audience:

This game is perfect for fans of Napoleon and solitaire games in general. The complexity level is ideal for both beginners and experienced gamers.