Fleet Commander Nimitz 2nd edition

749,00 kr.
Varenummer: DV1-022

Fleet Commander Nimitz er nummer fire i Commander serien af solospil.

For første gang tages Commander serien ud på det store hav.

Antal spillere 1 / Spilletid 180 min. / Alder 12+ / Sværhedsgrad: Medium/Heavy / Udgivet 2014

Andre vare fra Dan Verssen Games

1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Indeholder:
English:

I begyndelsen af ​​krigen står Nimitz over for et Stillehav på randen af ​​katastrofe.

Den kejserlige japanske flåde har netop leveret et ødelæggende angreb mod den amerikanske flåde ved Pearl Harbor, og lidt står i vejen for et totalt nederlag for USA i kampen om Stillehavet.

I de kommende måneder vil situationen gå fra slem til værre.

Nimitz vil se japanerne score den ene sejr efter den anden, mens de marcherer over Stillehavet, indtil kun Midway og Hawaii står mellem dem og USA's vestkyst.

Spillet spænder over hele Stillehavskrigen fra januar 1942 til slutningen i september 1945.


Succes afhænger af den vitale balance mellem strategisk og taktisk fokus.

Du skal flytte dine styrker hen over kortene for at nå dine strategiske mål, men du skal også udtænke dine modstandere på slagmarken.

Du kan spille hver kampagne som et selvstændigt spil eller som en del af en forbundet serie af spil.

De 4 kampagner:

1942

1943

1944

1945

Hver kampagne har sit eget unikke sæt af styrkebrikker, der præcist beskriver skibe, luftgrupper og hærenheder der deltog i krigen.


Skibets brik er rektangulære 0,625" x 1,25".

Luftgrupper og landenheder bruger 0,625 gange 0,625 brikker.

Hver skibsbrik repræsenterer 1 navngivet hangarskib, 2 navngivne slagskibe, 2 navngivne krydsere, en destroyer eller ubådsgruppe.

Hver luftbrik repræsenterer 1 navngivet jager eller bombeflygruppe.

Hver landbrik repræsenterer 1 navngivet afdeling.


Genspilbarhed:

Det fleksible spilsystem og det tilknyttede kampagnesystem tilføjer uendelig genspilbarhed til spillet.

Målgruppe:

Dette spil er perfekt til fans af WWII, sø kamp og solospil generelt.

Kompleksitetsniveauet er ideelt for både begyndere og erfarne spillere.

For manual: TRYK HER


Unboxing:1 Super-sized Full Color Mounted Map (25.5" x 22") - 6 panels!

8 Full Color Counter sheets

1 Full Color Battle Map Board (11" x 17")

1 Full Color Player Log Sheet

1 Rulebook

1 10-sided die

At the start of the war, Nimitz faces a Pacific Ocean on the brink of disaster. The Imperial Japanese Navy has just delivered a devastating attack against the US fleet at Pearl Harbor, and little stands in the way of total defeat for the US in the battle for the Pacific. In the months to come, the situation will spiral from bad to worse. Nimitz will see the Japanese score one victory after another as they march across the Pacific, until only Midway and Hawaii stand between them and the West Coast of the US.

The game spans the entire Pacific war from January 1942 until the end in September 1945.

Success depends on the vital balance between strategic and tactical focus. You must move your forces across the maps to achieve your strategic goals, but you must also out-think your opponents on the battlefield.

You can play each campaign as a stand-alone game, or as part of a linked series of games.

The 4 Campaigns:

1942

1943

1944

1945

Each campaign has its own unique set of force counters that accurately detail the ships, air groups, and army units that participated in the war.

The ship counters are a rectangular 0.625" by 1.25". Air groups and land units use 0.625 by 0.625 counters.

Each ship counter represents 1 named aircraft carrier, 2 named battleships, 2 named cruisers, or a destroyer or submarine group. Each air counter represents 1 named fighter or bomber group. Each land counter represents 1 named division.

Replayability:

The flexible game system and linked Campaign system add infinite replayability to the game.

Target Audience:

This game is perfect for fans of WWII, naval combat, and solitaire games in general. The complexity level is ideal for both beginners and experienced gamers.