Gato Leader

540,00 kr.
Varenummer: DV1-026

Et brætspil for solo spiller, der placerer spilleren i kommando over de Amerikanske ubåde der patruljerer vandet i WWII Stillehavet.

Målet er at sænke fjendens forsyninger, udføre særlige missioner, samle erfaring og håndtere besætnings stress.

Antal spiller: 1 / Spilletid: 60 min. / Alder: 12+ / Sværhedsgrad: Medium / Udg. 2016

Andre vare fra Dan Verssen Games

1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
Indeholder:
Video:
English:

Den amerikanske ubådskampagne i Stillehavet under Anden Verdenskrig var en stor bidragyder til Japans ultimative nederlag.

Under krigen omfattede amerikanske ubåde mindre end to procent af den amerikanske flåde, men sank næsten 60 procent af den japanske handelsflåde og mere end 30 procent af Japans flåde, herunder otte hangarskibe.

Gato Leader flytter Leader serien til Stillehavets farvande og lader spillerne lede en gruppe amerikanske ubåde mod Japans imperium.

Spillets basissystem er bygget på U-Boat Leader og vil være kendt for spillere som har spillet andre Leader spil, så de hurtigt kan komme ind i spillet.

En stor del af spillet er at bestemme hvor du skal sende dine ubåde.

Sender du dine både til de fjerne men bedre forsvarede handelsrige japanske hjemmevande, eller rammer du konvojerne der forsyner de fjerntliggende japanske baser?

Du kan bruge Special Operations Points til at opgradere dine ubåde, koncentrere efterretningsressourcer og sende dine ubåde på særlige missioner, såsom minelægning og jagt på den kejserlige japanske flåde.

Når en patruljerende ubåd støder på en fjendtlig styrke, skifter handlingen derefter til det taktiske display hvor ubåden forsøger at komme tættere på og angribe handelsskibe, men samtidigt undgå  eskorterende krigsskibe.

Når et angreb starter, har du en idé om antallet og den generelle type skibe i gruppen, men du skal tættere på skibene for at identificere skibene og beslutte hvilke der er værd at affyre torpedoer eller kanoner mod.

Ud over at bekæmpe fjenden skal dine ubåde også håndtere dine egne torpedoproblemer, herunder dud torpedoer og dem, der vender mod din egen ubåd.

Gato Leader omfatter følgende ubådstyper i den amerikanske flåde:

S Class

Narwhal Class

Permit Class

Salmon Class

Tambor/Gar Class

Gato/Balao/Tench Class


Gato Leader omfatter fire kampagner, der dækker forskellige stadier af Stillehavets ubådskrig:

Holding the Line: Ubådsoperationer fra Australien i løbet af 1942

Against the sun: Ubådsoperationer fra Pearl Harbor i løbet af 1942

Turning The Tide: Ubådsoperationer fra Australien og Pearl Harbor i løbet af 1943

Setting Sun: Ubådsoperationer fra Pearl Harbor i løbet af 1944 og 1945

For manual: TRYK HER


Spil gennemgang:


Component List:

110 Full Color Cards

176 Full Color Counters

Tactical Display Sheet

Ship Display Sheet

Player Aid Sheet


"It was to the Submarine Force that I looked to carry the load until our great industrial activity could produce the weapons we so sorely needed to carry the war to the enemy. It is to the everlasting honor and glory of our submarine personnel that they never failed us in our days of peril."


- Admiral Chester Nimitz.

"Execute unrestricted air and submarine warfare against Japan."

- Admiral R. Stark, Chief of Naval Operations, December 1941.


The American submarine campaign in the Pacific during World War II was a major contributor to the ultimate defeat of Japan. During the war, American submarines comprised less than two percent of the U.S. Navy, but sank almost 60 percent of the Japanese merchant marine and more than 30 percent of Japan's navy, including eight aircraft carriers. Gato Leader moves the Leader series to Pacific waters, letting players lead a group of American submarines against the Empire of Japan. The core system of the game is built on U-Boat Leader and will be familiar to players of other Leader games, allowing them to get into the game quickly. A major portion of the game is determining where to send your submarines. Do you send your boats to the distant, better-defended, merchant-rich Japanese Home Waters, or do you hit the convoys supplying the far-flung Japanese bases? You can spend Special Operations Points to upgrade your submarines, concentrate intelligence resources, and send your submarines on special missions, such as mine-laying and hunting the Imperial Japanese Navy.

When a patrolling submarine encounters an enemy force the action then shifts to the tactical display where the submarine tries to close with and attack merchants while avoiding the escorting warships. When an attack starts you will have an idea of the number and general type of ships in the group, but you have to close with the ships to identify the ships and decide which ones are worth firing torpedoes or guns at. In addition to fighting the enemy, your submarines also have to deal with your own torpedo problems, including dud torpedoes and ones that turn on your submarine.


Gato Leader includes the following U.S. Navy submarine types:

S Class

Narwhal Class

Permit Class

Salmon Class

Tambor/Gar Class

Gato/Balao/Tench Class


Gato Leader includes four campaigns covering different stages of the Pacific submarine war:


Holding the Line: Submarine operations from Australia during 1942

Against the Sun: Submarine operations from Pearl Harbor during 1942

Turning the Tide: Submarine operations from Australia and Pearl Harbor during 1943

Setting Sun: Submarine operations from Pearl Harbor during 1944 and 1945