Imperial Struggle 2nd Printing

430,00 kr.
Varenummer: GMT2001

I 1697 kom solkongen, Louis XIV, ud af et årti med krig og er stadigvæk utilfreds med resultatet af sine kontinentale ambitioner. I mellemtiden sad kong William III af England tungere på sin nye trone end han nogensinde havde gjort før. Med den spanske arvekrise uopklaret og truende, var der ingen illusioner om at det nye århundrede ville blive fredfyldt.

Antal spillere 2 / Spilletid 120 - 240 min. / Alder 12+ / Sværhedsgrad: Medium Heavy  / Udgivet 2020

Andre vare fra GMT Games
1
+
Tilføj til kurv
Priser er inkl. moms
Beskrivelse
English:
Indeholder:

Men hverken Frankrig eller England kunne have forudset den tumult der ville komme i de kommende år: en anden hunredårskrig, hvor disse to ihærdige modstandere ville konkurrere hårdt og stolt langs enhver akse af menneskelig præstation.

På slagmarker fra Indien til Canada og til det Caribiske Hav, kolliderede deres hære og flåder; i saloner i Paris og Londons kaffehuse ville den moderne verdens politik og økonomi blive født; og endelig ville en revolution rokke ved samfundets fundament - en revolution, der ikke behøvede at ende i blod og terror, men i en sejr for demokrati og frihed, som kunne have ændret verden mere ind nogen kunne have forstillet sig.

Imperial Struggle er et spil for 2 der skildrer rivalisering fra det 18. århundrede mellem Frankrig og Storbritannien .

Det begynder i 1697, da de to riger venter roligt på, at kongen af Spanien skal navngive en arving, og slutter i 1789, da en ny agenda bragte Bastillen til fald.

Spillet handler ikke kun om krig: både Frankrig og Storbritannien skal bygge grundlaget for kolonial velstand, håndtere de andre nationer i Europa samt konkurrere om æren af hele menneskehedens bestræbelser.

Imperial Struggle dækker næsten 100 års historie og fire store krige. Alligevel forbliver det et spil med lav kompleksitet, der kan spilles på en aften.

Spillet sigter mod at ære sin åndelige forfader "Twilight Struggle" ved at skubbe det endnu længere i retning af enkle regler og spilbare systemer, samtidig med at det opretholder globalt omfang og historisk fornemmelse.

I fredsrunderne bygger spillerne deres økonomiske interesser og alliancer men drager fordel af historiske begivenheder repræsenteret af begivenhedskort. De skal vælge deres investeringer klogt, men også med henblik på at nægte selvsamme over for deres modstandere.

I krigsrunderne kan hvert sceneri give store belønninger ved erobring og prestige, men territoriale gevinster kan forsvinde ved traktatbordet.

Vil briterne i slutningen af århundredet herske over et imperium, hvor solen aldrig går ned? Eller vil Frankrig vise vejen for verden som en supermagt i solkongens drømme eller republikken Lafayette?

For rules: TRYK HER

For playbook: TRYK HER

Gennemgang af spillet:In 1697 the Sun King, Louis XIV, emerged from a decade of war with his Continental ambitions still unsatisfied. Meanwhile, King William III of England sat easier on his new throne than he ever had before. With the Spanish succession crisis unresolved and looming, there were no illusions that the new century would be a quiet one.

But neither France nor England could have anticipated the tumult of the years to come: a Second Hundred Years' War, during which these two tenacious adversaries would compete fiercely and proudly along every axis of human achievement. On battlefields from India to Canada to the Caribbean Sea their armies and fleets would clash; in the salons of Paris and the coffee-houses of London the modern world’s politics and economics would be born; and finally a revolution would rock the foundations of society – a revolution that could have ended not in blood and terror but in a triumph of democracy and liberty that might have transformed the world beyond imagining.

Imperial Struggle is a two-player game depicting the 18th-century rivalry between France and Britain. It begins in 1697, as the two realms wait warily for the King of Spain to name an heir, and ends in 1789, when a new order brought down the Bastille. The game is not merely about war: both France and Britain must build the foundations of colonial wealth, deal with the other nations of Europe, and compete for glory across the span of human endeavor.

Imperial Struggle covers almost 100 years of history and four major wars. Yet it remains a low-complexity game, playable in a short evening. It aims to honor its spiritual ancestor, Twilight Struggle, by pushing further in the direction of simple rules and playable systems, while maintaining global scope and historical sweep in the scope of a single evening. In peace turns, players build their economic interests and alliances, and take advantage of historical events represented by Event cards. They must choose their investments wisely, but also with an eye to denying these opportunities to their opponent. In war turns, each theater can bring great rewards of conquest and prestige, but territorial gains can disappear at the treaty table. At the end of the century, will the British rule an empire on which the sun never sets? Or will France light the way for the world, as the superpower of the Sun King's dreams or the republic of Lafayette's?

COMPONENTS

One mounted gameboard

One rulebook

One playbook

Two playmats

One Investment Tile Display

Two double-sided War Displays

Two double-sided Player Aids

Four countersheets

41 Event cards

26 Ministry cards

Fra Leverandøren om denne 2nd udgivelse: Udgivelsen er den samme som 1 udgivelse, bortset fra at alle kendte fejl er rettet.

Note on 2nd Printing :This printing will be identical to the 1st Printing, except that all known errata will be corrected.